Bases del sorteig del Job Day UIB

El DOIP farà el sorteig entre els estudiants i titulats de la Universitat de les Illes Balears que hagin assistit al Job Day UIB 2023, amb les condicions que es detallen a continuació:

1. Objectiu

 • 1r premi: motivar i premiar la participació regalant una bicicleta elèctrica per facilitar el desplaçament durant el procés de cercar feina i pràctiques i per desplaçar-se de manera més sostenible per assistir a classe, a les pràctiques i a la feina.
 • 2n premi: motivar i premiar la participació promovent la formació superior per a una inserció laboral de qualitat.

2. Requisits de participació

 1. Ser estudiant de la UIB durant el curs 2022-23 o bé titulat/ada de grau o postgrau de la UIB
 2. Haver-se inscrit al concurs mitjançant el formulari següent abans del dia 15 de març de 2023 a les 13 hores. FORMULARI DEL SORTEIG
 3. Estar d'alta al DOIP com a candidat. ALTA/ACCÉS DOIP
 4. L'alumnat de la UIB s'ha de registrar a l'app de la UIB i els graduats de la UIB o de qualsevol universitat s'han de descarregar l'app. UIB app

3. Premis

 • 1r premi: bicicleta elèctrica.
 • 2n premi: xec UIBTalent de 300 euros per bescanviar-lo per formació organitzada per UIBTalent. Aquest premi és transferible i caduca el 31-12-2033. Per a més informació, us podeu adreçar a  <uibtalent@fueib.org>.

4.  Procediment

• La persona interessada s'ha d'haver inscrit al concurs, a través del web, abans del dia 15 de març de 2023 a les 13 hores.
• La persona interessada ha d’assistir personalment al Job Day UIB, que tindrà lloc a l’Aula Magna de l’edifici Arxiduc Lluís Salvador, per completar la inscripció. Hi pot assistir els dies 14 i 15 i la participació serà per dia d’assistència; és a dir, si hi assisteix els dos dies, obtindrà dues paperetes.
• Al vestíbul de l’edifici on es farà el Job Day UIB, hi haurà un mostrador del DOIP on es proporcionarà una papereta o participació per persona i dia; és a dir, en cas que la persona hi assisteixi els dos dies, pot demanar una papereta per dia. Aquestes paperetes s’han d’emplenar amb les dades personals.
• Posteriorment, en haver fet la visita al Job Day UIB, les persones participants s’hauran d’adreçar al segon mostrador del DOIP, instal·lat a l’Aula Magna, on hauran de deixar emplenada la fitxa/participació i dipositar-la en una urna habilitada a aquest efecte abans del dia 15 de març de 2023 a les 13 hores.
• Formen part del comitè encarregat de fer el sorteig:

  • Dos membres de la FUEIB
  • La directora de l’Escola d’Hoteleria 
  • Un membre designat pel Consell d’Estudiants de la UIB

El sorteig es farà de la manera següent:

• Totes les participacions estaran dipositades dins una urna.
• Un membre de la FUEIB traurà una sola fitxa/participació per al segon premi.
• Es comprovarà que la persona titular de la fitxa/participació compleix tots els requisits esmentats en aquestes bases. Si no és així, es traurà una segona participació.
• En haver comprovat que la persona guanyadora del segon premi compleix els requisits, un membre de la FUEIB traurà una sola fitxa/participació per al primer premi.
• Es comprovarà que la persona titular de la fitxa/participació compleix tots els requisits esmentats en aquestes bases. Si no és així, es traurà una segona participació.
• En haver comprovat que les dues persones compleixen tots els requisits, s'estendrà una acta, que signaran tots els membres del comitè.

5. Comunicació de les persones que han resultat guanyadores

Es donaran a conèixer les persones que han guanyat el concurs el dia 15 de març de 2023 a les 13.30 hores al segon mostrador del DOIP, ubicat a l'Aula Magna de l'edifici Arxiduc Lluís Salvador.
El primer guanyador serà qui rebrà el segon premi i el segon guanyador serà qui rebrà el primer premi.
Posteriorment, es publicarà, al web del Job Day UIB i a les xarxes socials de la FUEIB, el nom de les persones que han guanyat.

6. Difusió del sorteig

Els guanyadors atorgaran el seu consentiment perquè la FUEIB pugui incloure el seu nom i imatge en activitats de difusió i comunicació del lliurament del premi.
També donen el consentiment per rebre informació relacionada amb la recerca de feina per part de la FUEIB. 

7. La participació en el sorteig implica l'acceptació d’aquestes bases

Totes les persones que participin en el sorteig donen el consentiment per rebre informació relacionada amb la recerca de feina per part de la FUEIB.

8. Exclusions

Queden exclosos de poder participar en el sorteig els treballadors de la FUEIB i de la UIB.