Concurs 'Elevator Pitch' Job Day UIB. Fes-te visible!

ELEVATOR_CAT

El DOIP organitza aquest concurs entre els estudiants i titulats amb motiu de la celebració del Job Day UIB 2023.

Les condicions són les següents:

1. Objectiu

L'objectiu d'aquest concurs és fomentar la creativitat i la utilització de les eines TIC durant el procés de recerca de feina, així com promoure la reflexió de les persones participants sobre les seves capacitats i competències, recorregut acadèmic i professional. 

Aquesta iniciativa es vol desenvolupar emprant la tècnica de les micropresentacions 'Elevator Pitch'. Es tracta d’una autopresentació en vídeo: un discurs breu que pretén ser impactant, àgil i ràpid i que conté un missatge clar, concís i breu sobre el perfil del participant. 

La finalitat del vídeo és captar l’atenció de les persones que el vegin i transmetre la passió de l'autor per la seva futura trajectòria professional o laboral.

 

2. Requisits de participació

El vídeo s’ha d’enregistrar en format vertical (estil Reel/Story) i com a màxim ha de durar un minut. No pot incloure dades personals innecessàries, com el número de DNI, el telèfon o les adreces postal o electrònica. 

A més, els participants han de complir aquests requisits:

 • Estar matriculat o ser titulat d'un grau o postgrau de qualsevol universitat. La persona guanyadora si no està matriculada o titulada per la UIB, haurà d'acreditar-ho mostrant el títol o la matrícula de la seva universitat.
 • Haver enviat el vídeo abans del 13 de març de 2023, dia inclòs. 
 • Estar donat d'alta al DOIP com a candidat. ALTA/ACCÉS DOIP
 • Estar donat d'alta a l'app de la UIB (App UIB). L'alumnat de la UIB s'ha de registrar a l'app i els graduats de la UIB o de qualsevol universitat l'han de descarregar.
 • Ser resident a les Illes Balears.

 3. Premis 

1r premi. Premi del Jurat: un ordinador portàtil MacBook Air amb xip M2 d'Apple: pantalla Liquid Retina de 13,6 polzades, 8 GB de RAM, 256 GB d'emmagatzemament SSD, teclat retroil·luminat, color gris espacial.

2n premi. Premi del públic: dues entrades VIP de tres dies per accedir al Mallorca Live Festival 2023. 

4. Procediment

Els participants han d'enviar el vídeo per missatge directe (DM Instagram) al compte <@concurs_jobdayuib> abans del dilluns 13 de març de 2023, dia inclòs. Al missatge han d'incloure: nom i cognoms, telèfon de contacte i estudis.

Per al premi del públic, l'organització del concurs tindrà en compte el còmput de m'agrades obtinguts fins al dilluns 13 de març, a les 22 hores.


Per al premi jurat, s'encarregarà d'avaluar les propostes un jurat format per:

 • Dos membres de la FUEIB
 • Dos representants del sector empresarial i d'entitats d'orientació laboral.

El concurs es farà de la manera següent:

 1. Tots els vídeos participants seran publicats a: <@concurs_jobdayuib>
 2. Es comprovarà que el participant compleix tots els requisits esmentats al punt 2 d'aquestes bases. Si no és així, quedarà exclòs.
 3. 1r premi. Premi del jurat: el jurat elegirà el vídeo guanyador entre tots els participants.
 4. 2n premi. Premi del públic: l'obtindrà el vídeo amb més m'agrades.

 

5. Comunicació dels guanyadors

Es donaran a conèixer els guanyadors el dia 14 de març de 2023 a les 13.30 hores al segon mostrador del DOIP, ubicat a l'Aula Magna de l'edifici Arxiduc Lluís Salvador.

Posteriorment, es publicarà, al web del Job Day UIB i a les xarxes socials de la FUEIB, el nom de les persones que han resultat guanyadores.

 

6. Difusió del concurs i de les persones guanyadores

Les persones participants atorgaran el seu consentiment perquè la FUEIB pugui incloure el seu nom i imatge en activitats de difusió i comunicació.

 

7. Acceptació d'aquestes bases 

La participació en el concurs implica l'acceptació d'aquestes bases i la cessió del vídeo per publicar-lo i difondre'l a través de la xarxa social Instagram. 

A més, totes les persones que participin en el concurs donen el consentiment per rebre informació de la FUEIB relacionada amb la recerca de feina.

El Jurat està facultat per interpretar aquestes bases i resoldre qualsevol supòsit no contemplat en elles. Les seves decisions són inapelables. 

 

8. Exclusions

Queden exclosos de participar en aquest concurs el personal de la Universitat de les Illes Balears i de la Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears.

Així mateix, l'organització d'aquest concurs es reserva el dret de no publicar un vídeo enviat quan l'enregistrament no encaixi en els objectius del concurs, difongui dades personals innecessàries, s'hagi enregistrat amb un llenguatge groller o bé atempti contra els drets o les llibertats de terceres persones. En aquest cas, es considerarà el participant com a desqualificat.

L'organització d'aquest concurs es reserva el dret de cancel·lar-ho i declarar-ho desert si no hi ha una participació mínima de deu persones.